E-POSLOVANJE 2021

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP – »E-POSLOVANJE 2019-2022« 

V sklopu Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«, ki ga razpisuje Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je podjetje Caretronic d. o. o., pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije »CARETRONIC – E-POSLOVANJE 2021«

Namen operacije je z vzpostavitvijo novih in nadgradnjo obstoječih elektronskih kanalov poslovanja izboljšati položaj podjetja na trgu in dodatno povečati prodajo na tujih trgih.

Cilj operacije je z večjo digitalizacijo poslovanja povečati mednarodno konkurenčnost, izboljšati poslovne procese, pospešiti sodelovanje s poslovnimi partnerji v tujini ter pridobiti številne nove tuje poslovne partnerje.

Rezultati operacije:

  • digitalizacija nastopa na sejmu,
  • vzpostavljena spletna stran za tuje trge,
  • vzpostavljena spletna trgovina za tuje trge,
  • izdelan produktno-prodajni video,
  • krepitev kompetenc – usposabljanja.

Skupna vrednost operacije znaša 51.240,00 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 29.400,00 EUR.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Zapri

Jezik